Your browser does not support JavaScript!

 

申請流程

 

 

說明:

Ⅰ、先申請加入學程  申請加入  查看各學程規劃書

        線上申請學程日期:108/5/13~108/8/31

        路徑:首頁/資訊服務/學生資訊服務/課務資料/輔系、雙主修、學分學程系統 

、學期中修讀學程規定之必、選修科目。查看各學程規劃書規定科目

、修畢後,取得結業證明書!※下載學程結業申請表

        修畢學程規定之必選修科目後,即可申請結業,取得學程結業證明書。